چگونه با کمترین هزینه یک نمای بتن اکسپوز اجرا کنیم؟

شناخت هزینه‌ها برای اجرای بتن اکسپوز

قیمت بتن اکسپوز در اجرای نما به صورت تایل شامل موارد زیر می‌شود:

  • تایل
  • دستمزد نصب
  • متریال نصب

تایل

هزینه تهیه تایل اصلی‌ترین قسمت هزینه‌ها است. کیفیت تایل، ابعاد، طرح و رنگ عوامل تعیین کننده قیمت تایل‌های بتن اکسپوز هستند. کیفیت تایل‌های بتن اکسپوز در مورد تاب تایل‌ها، گونیایی گوشه‌ها، یکدستی تایل‌ها و استفاده از مش و الیاف و طرح اختلاط تولید بتن مطرح می شود. تولید طرح سفارشی موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و رنگ تایل‌ها به دلیل استفاده از پیگمنت‌های رنگی که شامل هزینه است باعث افزایش قیمت می‌گردد.

دستمزد نصب

روش نصب اصلی‌ترین عامل تعیین کننده قیمت نهایی نصب بتن اکسپوز است.علاوه بر روش نصب جزییات پروژه شامل برش کاری‌ها، برگشت‌ها و … بسیار حائز اهمیت هستند. برای آن که بتوان بهترین نصب را با کمترین هزینه انجام داد مشاوره با تیم‌های فنی نصب و اجرا در مراحل قبل از اجرای بتن اکسپوز بسیار مثمر ثمر است. در مراحل قبل می‌توان با پیش بینی روش نصب مناسب حتی از برخی هزینه‌های دوباره کاری جلوگیری کرد. نحوه اجرای ماله پروانه ای را در مقالات دیگر ما بخوانید.

متریال نصب

با توجه به روش نصب، متریال نصب مشخص می شود. لیست متریال نصب پس از مشخص شدن روش نصب بتن اکسپوز به صورت مکتوب در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد. کارشناسان در مرحله تعیین روش نصب، مشاوره‌های لازم فنی و قیمتی در خصوص نصب و متریال را در اختیار کارفرما قرار می‌دهند. بدیهی است تمام ملاحظات فنی، ایمنی، اقتصادی و دوام و ماندگاری در کنار هم به یک راه حل مناسب ختم می‌شود.

پ