پروژه بتن اکسپوز کافه هنر

 عنوان توضیحات
متریال  بتن اکسپوز
ابعاد تایل سفارشی
روش نصب خشک / جوشی
متراژ 120 متر مربع