مشخصات و ویژگی های پروژه

عنوان توضیحات
نوع پروژه نمای داخلی
متریال هم رنگی بتن
متراژ  40 متر مربع