اطلاعات پروژه بتن اکسپوز آقای میرمحمدی – فیروزکوه

 عنوان توضیحات
متریال  بتن اکسپوز
ابعاد  120 * 60 
متراژ 107 متر مربع
روش نصب خشک