اطلاعات پروژه بتن اکسپوز جناب رحمتی

 عنوان توضیحات
متریال  بتن اکسپوز
ابعاد 160 * 120 
روش نصب خشک 
متراژ 246 متر مربع