یکی از اصلی ترین معایب چوب برای ساخت و سازها و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی چوبی این است که باید جنگل‌ها را از بین برد و درخت‌ها را برید ولی یک راه برای این مشکل وجود دارد و آن هم این که به ازای بریدن هر درخت یک درخت بکاریم. در واقع می‌توان با […]