اطلاعات پروژه بتن اکسپوز جناب راضی

 عنوان توضیحات
نوع پنل ساده
ابعاد 80*160 – 160 * 120 – 50*50
ضخامت سه سانتی متر
روش نصب خشک چسبی