اطلاعات پروژه بتن اکسپوز آقای مدنی

کانتر

 عنوان توضیحات
متریال  2 عدد کانتر
جنس ام دی اف | طرح آلترناتیو | رنگ سوپر مات والرسا
متراژ 210 سانتیمتر | 140 سانتیمتر

کمد

 عنوان توضیحات
متریال  کمد
جنس ام دی اف با پوشش میکروسمنت
متراژ 180 * 210 سانتیمتر