اطلاعات پروژه بتن اکسپوز آقای باستان

کابینت 

 عنوان توضیحات
متریال  کابینت
جنس  تمام پولیش سفید 
متراژ 24 متر طول

کمد

 عنوان توضیحات
متریال  کمد
جنس تمام پولیش سفید
متراژ 30 متر طول

درب ورودی

 عنوان توضیحات
متریال  درب
جنس تمام پولیش سفید

پارکت

 عنوان توضیحات
متریال  پارکت
جنس تمام چوب بلوط
متراژ 310 متر طول
ابعاد طول: 6 تا 12 سانتیمتر | عرض: 10 سانتیمتر | ضخامت: 25 سانتیمتر